Update Coronavirus

Beste cliënten van TanDent kliniek voor tandheelkunde. Vanaf 28 April
2020 zullen onze praktijken weer open zijn voor regulieren
tandheelkundige behandelingen, maar wel op basis van een (voorlopig)
aangepaste agenda planning en aangepaste protocollen en richtlijnen in
onze praktijk. Wij vragen u vriendelijk doch dringend deze en andere
aanwijzingen van ons personeel ten alle tijden goed op te volgen!
Het coronavirus heeft op dit moment de hele wereld in zijn greep en deze
situatie vraagt van ons allemaal uitzonderlijke inspanningen.

Daarom hebben wij voor nu en de toekomst volgende maatregelen getroffen:

*Aan de hand van een telefonisch consult met de tandarts wordt besproken
of behandeling nodig is en worden enkele vragen gesteld uit voorzorg. U
krijgt ook te horen wanneer u terecht kunt. Kom dus aub NIET zomaar
langs bij de praktijk zonder een afspraak!

*Wij proberen de administratieve handelingen zoveel mogelijk in de
behandelkamer af te ronden

*Kijk/lees van tevoren of u op 1 of meer van onderstaande vragen
‘JA’kunt antwoorden

Heeft u nu corona?

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? Ook
hooikoortsklachten vallen hieronder

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Bent u in thuisisolatie?

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking?

* Wanneer u op 1 of meerdere vragen ‘JA’ kunt antwoorden, vragen wij u
om uw eventueel bestaande afspraak, een paar weken te verplaatsen.
Indien u een acute pijnklacht heeft en (waarschijnlijk) Corona heeft,
neemt u telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u dan indien nodig
verwijzen naar een CAM (Centrum Corona Acute Mondzorg)

Aangepaste huisregels:

Wij houden ons aan de strengste internationaal voorgeschreven
veiligheidsvoorschriften.
De praktijk wordt voor en na behandeling uitgebreid geventileerd en de
behandelkamer wordt na elke behandeling volledig gedesinfecteerd en de
zitplaatsen in de praktijk zijn op dit moment beperkt om de 1.5 meter
afstand in stand te kunnen houden. Ook het patiënten toilet is niet
beschikbaar voor gebruik! Houdt u hier aub rekening mee voordat u
vertrekt van huis.

* Kom zoveel mogelijk ALLEEN naar de praktijk. Kleine kinderen mogen
maximaal 1 begeleider mee, maar als het niet noodzakelijk is dat deze
meegaan naar de behandelkamer vragen wij u om buiten de praktijk te
wachten. Ditzelfde geldt voor begeleiders van ouderen en mensen die de
Nederlandse taal niet goed beheersen

* Neem zo min mogelijk spullen (tassen, jassen) met u mee naar de
praktijk. Bij binnenkomst nemen wij uw temperatuur op en ontsmetten wij
uw handen.Gebruik hierna niet meer uw mobiele telefoon en raak uw
gezicht en andere voorwerpen in de praktijk zo min mogelijk aan. Gaat u
zitten in de wachtkamer, er zijn vanwege de social distancing (1.5 meter
regel) minder plekken beschikbaar. Blijft aub niet staan en kom pas naar
binnen op het moment van uw afspraak. Bent u te vroeg? Dan vragen wij u
om buiten de praktijk te wachten.

* Ga alleen zitten op plaatsen die aangegeven zijn waar u kunt gaan
zitten

* U krijgt een speciale mondspoeling voor behandeling.

* Wij dragen voor uw en onze veiligheid extra beschermende kledij,
schrik hier niet van, dit is puur voor uw en onze eigen veiligheid.

Deel dit bericht: