Afspraken

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Afspraken kunt u telefonisch of aan de balie maken of wijzigen.Als u uw email adres heeft opgegeven ontvangt u direct een afspraakbevestiging.

Afmelden voor afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Dit kan tijdens praktijkuren telefonisch, persoonlijk aan de balie en buiten en tijdens praktijkuren, per email: info@tandent.nl. Bij niet tijdig, of in zijn geheel niet afgemelde afspraken zijn wij gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Sinds enige jaren sturen wij ter herinnering mailtjes voor afspraken en oproepen voor controles.

Wij willen u eraan herinneren dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor het noteren en bijhouden van uw afspraken.

Mocht er onverhoopt van onze kant een keer geen mailtje worden verstuurd, houdt dat niet in dat u niet op uw afspraak hoeft te verschijnen. U kunt geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van de mail, dit is puur ter ondersteuning en ontheft u niet van de verantwoordelijkheid voor uw eigen afspraken.

Vriendelijke dank voor uw begrip,

KLANTTEVREDENHEID

Wij zijn een iso-9001 gecertificeerde praktijk.

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of tandarts.

Daarnaast worden wij met regelmaat gevisiteerd en worden audits uitgevoerd om ervoor te zorgen dat wij volgens de meest recente hygiënerichtlijnen werken die door de overheid (IGZ) worden voorgeschreven. Ons personeel volgt regelmatig congressen en bijscholingscursussen op verschillende tandheelkundige gebieden om hun kennis en vaardigheid op peil te houden.

NIEUWE PATIËNTEN

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan. U kunt zich telefonisch aanmelden of online via het formulier op onze website bij 'patiënt -> inschrijven'. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

MEDISCHE GEGEVENS EN PRIVACY

Voor ieders welzijn verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals zwangerschap, veranderingen in medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en zullen zij algehele privacy genieten. Alle medewerkers en stagiaires hebben een geheimhoudingsplicht.

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, tenzij het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek.

Tarieven lijst