Corona virus

Beste cliënten van TanDent,

Ook als zorginstelling volgen we het nieuws over het COVID-19 coronavirus.
Wij zijn naast uw mondgezondheid ook mede verantwoordelijk voor het
welzijn van onze medewerkers. Omdat er een reëel risico op besmetting
is tijdens onze werkzaamheden, hebben wij (tijdelijke) richtlijnen
opgesteld om besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken voor onze
medewerkers, maar ook voor u als cliënt.

Mogelijk heeft u in de afgelopen twee weken genoten van een heerlijke
vakantie.
Het zou daarbij kunnen zijn dat deze vakantie in een risicogebied voor
het COVID-19 coronavirus is geweest.

Op dit moment zijn dat:

-China, Hong Kong, Macau
-Singapore
-Zuid-Korea
-Iran
-Noord Italië (de provincies Lobardije, Veneto, Emiglia Romangna en
Piëmonte)
Maar ook indien u niet op vakantie bent geweest en symptomen vertoont
die passen bij het COVID-19 virus, willen wij uw aandacht vragen.

Mocht voor u bovenstaande het geval zijn, dan vragen we u om, als u of
één van uw gezinsleden griepachtige verschijnselen heeft met koorts en
kortademigheid, dit te laten onderzoeken door uw huisarts of de daarvoor
bestemde instelling. Ook zouden wij u willen vragen om, indien u binnen
de eerste symptomen en twee weken daarna een afspraak bij ons in de
praktijk heeft, deze tot nader order uit te stellen(het liefst minstens
2 weken), om besmettingsgevaar voor ons personeel, maar ook voor andere
patiënten te voorkomen en zo ook meer duidelijkheid te krijgen over uw
ziektesymptomen en ook goed te kunnen herstellen.

Dit vragen we vanuit het standpunt ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Daarnaast zullen wij voorlopig ook geen handen schudden met cliënten,
om risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Voor eventuele verdere informatie over het coronavirus verwijzen wij u
naar de
website van het RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Wij rekenen op uw medewerking en zorgvuldigheid in deze, met het oogpunt
op het welzijn van uw medemens.
Wij zullen vanuit onze kant erop toezien dat ons personeel zich blijft
houden aan de in onze praktijk zeer streng geldende hygiëne
richtlijnen.

Deel dit bericht: